Cadrul geografic

Asezare geografica

Teritoriul comunei Ion Creangă din Judeţul Neamţ se află geografic în Moldova, în nord -vestul Podişului Central Moldovenesc (Podişul Bîrladului), coborând în partea vestică până în albia minoră a râului Siret care constituie şi hotarul natural al comunei în vestul acesteia. Din punct de dere administrativ, teritoriul comunei Ion Creangă, prin poziţia pe care o ocupă, se află situat în mea de sud - est a Judeţului Neamţ. Centrul comunei, satul Ion Creangă, se află la o depărtare de 11 km de centrul oraşului cel mai apropiat, Roman şi de staţia CFR cea mai apropiată, din acelaşi oraş; de semenea comuna prin centrul său, se află la o distanţă de 58 km faţă de oraşul reşedinţă de judeţ Piatra Neamţ.
 

Comuna Ion Creangă, are ca vecini: la nord, comuna Sagna pe o lungime de 9,4 km; la est comuna Poienari pe o lungime de 6,8 km şi comuna Bozieni, pe o lungime de 4,2 km; în partea de sud -est comuna se învecinează cu comuna Valea Ursului pe numai 0,8 km. În schimb, la sud, se mvecinează cu comuna Icuşeşti cu care are hotarul cel mai lung dintre toţi vecinii, de 15,6 km. Graniţa de sud-vest a comunei este un hotar natural, prin intermediul râului Siret o desparte de comuna Secuieni pe o lungime de 3,6 km. Acelaşi râu Siret formează în continuare graniţa naturală a comunei Ion Creangă la vest cu comuna suburbană a oraşului Roman, Horia, pe o lungime de 10,4 km. Deci, putem afirma că, la vest, comuna Ion Creangă are numai graniţă naturală pe o lungime de 14 km, care o desparte de cele două comune amintite mai sus. Lungimea totală a graniţelor comunei Ion Creangă ajunge la 50,8 km. Pe direcţia nord-sud, comuna are o lungime de 8,2 km iar pe direcţia de est- vest de 11,2 km. În interiorul acestor limite, teritoriul comunei Ion Creangă are o suprafaţă de 7455 ha, ceea ce reprezintă numai 1,15 % din suprafaţa judeţului. Populaţia comunei era la 31 decembrie 2004 de 5606 iocuitori, ceea ce reprezintă numai 0,90 % din populaţia Judeţului Neamţ. Pe teritoriul comunei trece paralela de 46°50' latitudine nordică, care se întretaie la sud-est de satul Ion Creangă cu meridianul de 27° longitudine estică. Aproape în întregime arealul acestei comune este drenat de un mic afluent de pe stânga Siretului, pârâul Brăteasca. Acesta la rîndul său are ca afluenţi pâraiele: Avereşti, Leorda, Stejaru, David, Lingurari şi Ţiganca şi se varsă în Siret la marginea nord-vestică a satului Ion Creangă. Apreciind poziţia comunei în raport cu morfologia regiunii în care se încadrează, observăm că exceptând partea vestică, unde albia Siretului constituie această limită; aproape în toate părţile aliniamentul înălţimilor maxime dau conturul acestui teritoriu administrativ; spre sud, limita trece prin înălţimile _ Muncel (335 m), Stejaru (365 m), spre est dealul Ciolanului (415 m), cel mai înalt din teritoriu, iar la nord dealul Piscul Tâlharului (358 m) şi dealul Siriei (311 m). Adevărul este că teritoriul comunei Ion Creangă face parte din limita nord -vestică a Podişului Central Moldovenesc şi în partea lui centrala alternează interfluviilor cu văile pâraielor iar la marginea teritoriului de jur-împrejur se întind dealuri mai înalte ale comunei, care par continui şi culminează în înălţime în partea de est cu dealurile Bourului, care se prelungesc spre sud şi est pe alte teritorii vecine. Comuna, din punct de vedere administrativ, este alcătuită din 6 sate. Satele Ion Creangă şi Izvor sunt aşezate pe podul terasei de 200 m a râului Siret; părţi din aceste sate se află pe mici platouri, înclinate pe direcţia nord-sud. Satul Stejaru se află tot pe terasa de 200 m dar nu pe podul terasei precum celelalte două şi de aceea având spre sus-est, dealuri înalte la margine, pare aşezat într-o mică depresiune (bazin). Satul Avereşti este aşezat pe un interfluviu de 300 m, cea mai mare parte, şi o mică parte pe valea pârâu lui cu acelaşi nume, Avereşti. Cătunul Muncel se află aşezat pe dealul cu acelaşi nume, un mic platou cu înălţimea de peste 350 m. Satele Ion Creangă, Izvor şi Stejaru sunt străbătute de şoseaua Roman - Vaslui. Satul Recea se află aşezat relativ pe terasa Siretului de 150 m de-a lungul D.J. 207".