PETRICA PRICHICI

Data naşterii: 04.iulie.1955

Adresa:  Ion Creanga Neamt, Romania Website: http://www.primariaioncreanga.ro

Sumar

Subsemnatul PRICHICI PETRICĂ, m-am născut la data de 04.iulie.1955. în satul şi comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ, din părinţii loan şi Măria, ambii decedaţi: tata în anul 2001 şi mama în anul 2000. Mai am o soră, Croitoru Măria - Violanda. Am urmat cursurile Şcolii Generale din localitatea Ion Creangă, între anii 1962 - 1970, cursurile Liceului Mecanic Agricol Nr.5 Roman, între anii 1970 - 1974. Mi-am satisfăcut stagiul mililar obligatoriu de un an şi patru luni, din 1974 până în 1976 şi am urmat cursurile Institutului Agronomic Ion lonescu de la Brad, facultatea de agronomie din laşi, în perioada 1976 - 1980. La examenul de Diplomă am obţinut media 10 (zece). În anul 1982 m-am căsătorii cu Grumezescu Elena - profesor de matematică; din convieţuirea noastră rezultând fiica Elena - Patricia, în anul 1993. La absolvirea facultăţii, în 1980, am fost repartizat la CAP Băluşeşti, comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ, unde am ocupat funcţia de inginer şef din prima zi de lucru până în 1988 când am fost numit de D.A.G. Neamţ, inginer şef la C.U.A.S.C Ion Creangă, judeţul Neamţ, care avea peste 21.000 hectare de teren agricol, funcţie pe care am deţinut-o până în anul 1991, când s-au desfiinţat toate unităţile agricole socialiste din România, terenul fiind preluat de foştii proprietari. În perioada 1991 - 1995 am fost consilierul directorului general al D.G.A. Neamţ pe probleme de specialitate. În perioada 1995 - 1996 am fost inspector de specialitate în cadrul D.G.A. Neamţ pe zona Romanului, în 1996 fiind scos, pe probleme politice şi am rămas administrator la Societatea Agricolă Brătianu şi Societatea Agricolă Prichici. Din 1997 am renunţat la cele două societăţi şi am înfiinţat Asociaţia Familială Prichici, ajungând în anul 2000 să lucrez 450 de hectare teren agricol arendat, având întreaga gamă de maşini agricole necesare. În anul 2000 luna iunie, am fost ales, cu o majoritate de peste 70 % din voturi, primar al comunei Ion Creangă, din partea P.D.S.R. La alegerile din 1992 am candidat la Senatul României din partea P.D.A.R. partid care după opinia mea trebuia să fie principalul factor de decizie pentru soarta ţărănimii şi a agriculturii româneşti, dar care a fost ..înghiţit" în 1994 de P.D.S.R. astfel ajungând şi eu în P.D.S.R.. preşedinte al organizaţiei comunale Ion Creangă, iar în anul 2004 am fost ales vicepreşedinte al organizaţiei judeţene P.S.D. Neamţ pe probleme de agricultură. La alegerile din 2004 am fost ales din nou primar al comunei Ion Creangă pe listele P.S.D. cu peste 90 % din voturile exprimate încă din primul tur şi P.S.D. a obţinut şi 14 din totalul de 15 consilieri comunali. În anul 2005, împreună cu 9 consilieri, am trecut la P.N.L. Neamţ şi am fost ales preşedintele organizaţiei comunale a acestei formaţiuni politice. În liceu, în armată, în facultate, am fost ales permanent de către colegi preşedinte al unor organizaţii sociale. Am fost consilier comunal de la Revoluţia din decembrie 1989 şi până la alegerile din 2000 când am fost ales primar. La revoluţia din decembrie 1989 am fosl ales preşedintele Frontului Salvării Naţionale pe cele cinci comune din C.U.A.S.C. Ion Creangă. În perioada din 2000 şi până în 2007 de când sunt primar al comunei Ion Creangă am introdus telefonia fixă în comună, am mărit iluminatul sătesc, am numerotat casele şi am dat denumire tuturor uliţelor din satele componente, am pietruit toate uliţele şi introdus iluminatul public, câte un bec la fiecare doi stâlpi, în toată comuna, am reparat sediul vechi al primăriei dublându-i suprafaţa construită, după care l-am cedat şcolii din localitate pentru grădiniţă şi am construit un nou sediu modem conform cerinţelor anului 2000. Am pietruit pentru prima dată drumul comunal Ion Creangă - Muncel. Am obţinut programe de la Guvernul României pentru asfaltarea a cinci kilometri de drum comunal Izvor - Avereşti şi 3,6 kilometri de drum în interiorul satului Ion Creangă, mărind astfel siguranţa circulaţiei rutiere. Am întocmit studii de fezabilitate pentru salubrizarea comunei, introducerea de apă curentă şi canalizare în toate satele comunei, demersul fiind în faza de proiectare în acest moment. Am obţinut programe pentru reparaţii capitale la şcolile din Ion Creangă şi Recea, consolidându-le pentru o perioadă de încă 50 de ani. Am introdus pentru prima dată calculatoare în toate şcolile din comuna Ion Creangă, creând aceleaşi condiţii de învăţat pentru elevii de la ţară ca şi la oraş. Am introdus încălzire pe bază de centrale termice în şcoli şi am construit o sală de sport în satul Ion Creangă, în suprafaţă de 462 metri pătraţi. Printr-un program de la Banca Mondială am construit şcoală nouă în satul Izvor cu patru săli de clasă, cancelarie şi toate utilităţile. Am construit un dispensar în satul Stejaru, cu sprijinul locuitorilor acestui sat care erau lipsiţi de orice asistenţă sanitară. Am făcut reparaţii capitale la căminele culturale din Ion Creangă şi Avereşti şi am construit cămine culturale noi în satele Stejaru, Recea, Izvor. Suntem în curs de proiectare şi execuţie a unei Case de Cultură care să cuprindă o sală de festivităţi în suprafaţă de 400 metri pătraţi, bibliotecă comunală, muzeu etnofolcloric şi două săli pentru petrecerea timpului, a tinerilor şi pensionarilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al cetăţenilor din comuna Ion Creangă sperăm ca în viitorul apropiat să mai realizăm multe alte programe care să ducă la ştergerea diferenţei dintre sat şi oraş. După căsătoria din anul 1982 şi până în anul 1984 am locuit în casa părinţilor timp în care ne¬am construit o casă P + 1, proprietate, în satul Ion Creangă în care locuim şi în prezent. Mi-am cumpărat cu banii munciţi din greu toate materialele necesare construirii acestei case la care am muncit ca un rob la muncile ce nu cereau calificare. M-am împrumutat de la stat conform legilor din acea perioadă şi mi-am construit o casă cu care mă mândresc. Dumnezeu de mi-ar da sănătate să ne putem bucura de tot ce am realizat şi dacă-i posibil să vă fac şi dumneavoastră bucurii prin ceea ce ne-am propus să realizăm împreună de când am fost ales primar pentru prima dată. Analizând activitatea mea politică şi socială până în prezent, fără falsă modestie consider că am rămas acelaşi om, prieten apropiat cetăţenilor comunei Ion Creangă.