Statul de functii al aparatului de specialitate

Statul de functii al aparatului de specialitate
1. Primar-Ing. Prichici Petrica
2.Viceprimar- Stoica Vasile
3.Secretar-Jr. Nita Mihaela
4.Compartiment proiecte, programe, prognoze
-consilier Geaman Cristian Lucian
5. Compartiment Stare Civila si Asistenta Sociala
-referent Bulgariu Maria
-consilier Suditu Lucica
6.Compartiment cadastru agricol, urbanism si amenajarea teritoriului
-inspector agricol Trifan Ecaterina
-consilier Hogea Victor
-referent Cojocariu Mihai
-referent cadastru
7.Compartiment financiar, contabilitate, impozite si taxe locale
-consilier Tansanu Leopold Orest
-consilier-Uncrop Alina Maria
-consilier- Morarescu Maria
8. Compartimentul Prestari servicii
-sofer Caprariu Constantin
-sofer Ciurea M. Ioan
9. S.V.S.U.
-sef serviciu Bancu Jan
10. Biblioteca comunala
-bibliotecar Croitoru Maria
11. Camin cultural
-administrator Morarescu Constantin
12. Compartiment administrativ-gospodaresc
-sofer Tabacariu Gheorghe
-muncitor calificat Mihalache Victor
-guard Podaru Maria
13. Birou Politia Locala
-sef birou
-agent Petrache Gabriel
-agent Ciurea I Ioan
-agent Huci Constantin Cristian
-paznic Leonte Nicolae
-paznic
14.Compartiment Sanatate
-asistent medical Raileanu Zana Mariana
15. Compartiment Asistenta Sociala pentru Persoane cu Handicap
-17 persoane (in functie de certificatul de incadrare pot fi "permanent" sau "temporar"